Hoe verandermanagement jouw bedrijf kan helpen

January 22, 2018 0 Comments

Wil je de bedrijfscultuur aanpassen, een werkwijze herzien of een hele andere koers gaan varen? Waar je moet beginnen en hoe je het verandertraject succesvol doorvoert, is vaak lastig. Wist je dat ruim 70% van alle verandertrajecten mislukt? Dat is niet iets om bang van te worden, maar juist iets om alert van te blijven. Verandermanagement helpt je stap voor stap door jouw verandertraject heen en voorkomt dat je door alle bomen het bos niet meer ziet.

De basisbeginselen

Verandermanagement is voor elk bedrijf relevant en kan in principe vast deel uitmaken van de bedrijfsvoering.. Sommige bedrijven zullen zeggen niets aan verandermanagement te doen maar elk bedrijf heeft op een manier ermee te maken. Voor juist verandermanagement moet het bedrijf besef hebben van de staat waarin het bedrijf verkeert. Het traditionele verandermanagement was gericht op welke problemen er in het bedrijf afspeelden. Het moderne verandermanagement daarentegen richt zich op welke kansen het bedrijf kan benutten om te groeien om beter te worden dan de concurrent en voornamelijk hoe deze verandering succesvol kan worden doorgevoerd.

De uitvoering

Verandermanagement werkt het beste in zoveel mogelijk kleine fases waarbij gebruik kan worden gemaakt van een nulmeting. Om een verandering succesvol te laten doorvoeren is het van belang om de risico’s en factoren die deze verandering tegenwerken te tackelen. Een veelvoorkomende fout is dat de medewerkers van het bedrijf de ideeën van het management verwarrend vinden. Tevens vinden veel medewerkers dat het idee beter kan. Belangrijk hierbij is dus dat je de medewerkers betrokken laat voelen door in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de afdelingen inclusief het management ideeën en ervaringen uitwisselen. Het management is over het algemeen weinig op de werkvloer en zal zich verbazen over de kansen die hier liggen. Het creëren van draagvlak is belangrijk voor het laten slagen van de verandering. Maar het creëren van draagvlak moet vanaf twee kanten worden bekeken. Hierbij moet rekening worden gehouden dat er altijd weerstand zal zijn. Deze weerstand is noodzakelijk om serieus te nemen, maar kan onderuit gehaald worden. Het onderuit halen van de weerstand kan door te zorgen voor goede interne communicatie, de juiste organisatiecultuur en het verzorgen van de benodigde middelen.

En tot slot moet er rekening worden gehouden dat de aandacht en het budget dat wordt vrijgemaakt voor een verandering betekent dat een ander project minder aandacht en budget zal krijgen. Prioriteer je plannen dus goed en zorg dat de verandering ook echt gaat plaatsvinden. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want het is niet voor niets zo dat merendeel van de verandertrajecten niet succesvol wordt afgerond. Verdiep je in de studie van verandermanagement en behoor tot de 30% die wél slaagt!

Leave a Reply

Your email address will not be published.